25 februari: stadspiratie

Congres stedelijk netwerken en de betekenis voor de overheid in Brussel.

Situering

De samenleving verandert in sneltempo. De stad is de frontlijn van de verandering, de vitrine waar de beweging zichtbaar en voelbaar is. Nieuwe allianties en netwerken groeien als Brusselse kool. Klassieke maatschappelijke organisatievormen verliezen aan belang en delen de ruimte met nieuwe vormen van 'civiele maatschappij' die het publieke debat mee kleuren. Brussel is bij uitstek een laboratorium waar de samenleving experimenteert. Geen stad waar het samenleven meer prikkelt, bruist en botst dan Brussel.

De VGC plaatst de schijnwerpers op civiele netwerken in de stedelijke samenleving. Met het congres stedelijk netwerken en de betekenis voor de overheid in Brussel focust de VGC op de wervende, prikkelende en dynamiserende kracht van deze netwerken. Hoe groeien ze, wie is erbij betrokken, met welke finaliteit komen dergelijke bewegingen tot stand, hoe nestelen ze zich in de Brusselse samenleving? Wat is hun impact en betekenis? We willen nagaan hoe ze zich verhouden tot de politiek en de overheid in de Brusselse samenleving.

De huidige institutionele organisatie van Brussel bestaat 20 jaar. In die tijd is de VGC als kleine speler uitgegroeid tot een gewaardeerde stedelijke actor. Dit betekent niet dat de VGC op zichzelf mag terugplooien. De VGC wil een bron van inspiratie zijn voor het debat over deze stad, en vanuit een grondhouding van openheid nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen een plaats geven in haar discours. Daarom dit congres en deze centrale vragen: welke maatschappelijke netwerken groeien in het Brusselse en wat is hun betekenis voor de politiek en de organisatie van de overheid in het algemeen en de VGC als kleine stedelijke overheid in het bijzonder?

Info:   www.stadspiratie.be

FranÁais English Nederlands
HoedGekruid
< Naar Boven >