03 september: Brussels Summer University

Nu er nieuwe onderhandelingen over de staatshervorming op stapel staan, wordt Brussel, waarvan de toekomst duidelijk op het spel staat, blijkbaar over het hoofd gezien.

Nochtans worden voor ons hoofdstedelijk stadsgewest de uitdagingen op cultureel, educatief, sociaal, budgettair, communautair en internationaal vlak almaar nijpender.

Voor velen onder ons lijkt het moeilijk om de gang van zaken te beïnvloeden in onze electieve democratie.

Twee jaar na de Staten-Generaal en één jaar na de eerste editie van de Citizen University vinden we het nuttig een nieuwe traditie in het leven te roepen: we komen weer bijeen na de zomervakantie wanneer we opnieuw aan de slag gaan, en denken samen na over de vorm van onze toekomstige burgeracties.

Bijgevolg organiseert Aula Magna op zaterdag 3 september 2011 een tweede editie van de Brussels Summer University (FUSL, Kruidtuinlaan 43, 1000 Brussel).

Klik hier voor het voorlopige programma.

Klik hier om in te schrijven.

De inschrijving is gratis, maar verplicht.

FranÁais English Nederlands
HoedGekruid
< Naar Boven >