2014: MEMORANDUM GASboetes

 
HoedGekruid vzw ondersteunt het memorandum
met voorstellen tot preventieve alternatieven op de bestraffende GAS-boetes.

Het Brussels GAS-platform organiseerde het voorbije voorjaar 4 debatten over Gemeentelijke Administratieve sancties, met als rode draad: “zin en onzin van GAS, geef alternatieven een kans”.

1.      Laat rechters recht spreken: over de juridische aspecten van GAS

2.      Burgerlijk of burgerlijk ongehoorzaam: over de gevolgen van GAS voor het recht op sociale actie

3.      Sluikafval en afvalbeleid: over de mogelijke bijdrage van GAS aan de netheid van de stad

4.      Hoe openbaar is de openbare ruimte: kan een goede en overlegde inrichting van de openbare ruimte GAS overbodig maken?

Op basis van deze 4 debatten schreef het platform een memorandum met enkele aanzetten en voorstellen tot preventieve alternatieven op de bestraffende GAS-boetes. Lokale overheden zien in het GAS-systeem een ideaal middel om overlastfeiten vast te stellen en te sanctioneren. Maar zetten ze naast het bestraffen ook genoeg in op preventieve maatregelen ter voorkoming van die overlast? 

Dit memorandum is in de eerste plaats bedoeld om de Brusselse regering en de besturen van de negentien Brusselse gemeentes te inspireren en te laten nadenken over het waarom van de GAS en de manier waarop het systeem wordt toegepast. In de tweede plaats vraagt het Brussels GAS-platform dat het debat over dit memorandum ook federaal gevoerd wordt gezien de bevoegdheden en verantwoordelijkheden op dat niveau.

ABVV-jongeren-Brussel - ACV-Brussel - ACV-jongeren - Amo Le Toucan ­ L’Amo Rythme ­ Amo Samarcande - Bij ons – chez nous - Comac  - Conseil de la Jeunesse - Curieus Brussel ­- D'Broej  - FGTB-Jeunesse Bruxelles - Federatie Mondiale Democratische Organisaties - Het werkt – Ça marche ­- HoedGekruid vzw - Internationaal Comité – JES - Kinderrrechtencoaltie Vlaanderen – Masereelfonds - Okra Brussel - Samenlevingsopbouw Brussel  - SOS Jeunes-Quartier Libre AMO 24h/24 - Traces de Rue - Woningen123logements

 


 

FranÁais English Nederlands
HoedGekruid
< Naar Boven >