22 januari: laat rechters, geen ambtenaren, recht spreken

 
HoedGekruid vzw nodigt uit voor
 
 'zin en onzin van Gemeentelijke Administratieve Sancties'

- geef alternatieven een kans.

in samenwerking met het Brussels GasPlatform
 
Debat 1:            " laat rechters recht spreken "     (download hier het verslag)

Woensdag 22 januari 2014, 20u, Muntpunt, Brussel


(i.k.v. ‘zin en onzin van GAS – geef alternatieven een kans’ wordt om 18u in Muntpunt de film ‘1984’, naar het gelijknamige verhaal van George Orwell geprojecteerd)

Gemeentelijke administratieve Sancties zijn niet uit het nieuws weg te slaan. Welhaast elke dag worden we getrakteerd op een bericht over een hilarische toepassing van de GAS-wetgeving.

Maar de anekdotiek mag ons de context niet uit het oog doen verliezen. De GAS wetgeving is om meer dan enkel de absurde toepassing ervan te kritiseren. Een zeer belangrijke kritiek is dat de GAS regelgeving op zijn minst de democratisch zo belangrijke scheiding tussen rechterlijke en uitvoerende macht doet vervagen, dat ambtenaren de plaats innemen van onafhankelijke rechters.

Het beleid rechtvaardigt dit door te wijzen op gerechtelijke achterstand en het onvermogen van het rechtsapparaat om af te rekenen met de overlast, met de ‘kleine’ zaken en overtredingen die men hoopt met GAS te beteugelen. Maar klopt deze verdediging wel?

Met een tweetalig debat (simultaan vertaling voorzien) willen we nagaan of investeren in eerstelijnsrechtspraak niet beter is dan uitpakken met een GAS-wet. Het panel bestaat uit volgende deelnemers:

Ø  Christelle Truffaut ( Service des Droits de Jeune) (toegezegd)

Ø  Els Dumortier (VUB jeugdrecht) (toegezegd)

Ø  Pierre Lefranc (voorzitter werkgroep magistratuur en maatschappij) (toegezegd)

Ø  Rudi Vervoort (minister-president Brussels Gewest) (gevraagd)

Ø  Freek Louckx modereert.

 Het debat wordt georganiseerd op woensdag 22 januari 2014 om 20u. Om te illustreren tot welke gevaarlijke toestanden het kan leiden als een overheid de onafhankelijke rechtspraak opzij schuift en alles zelf wil controleren, wordt om 16u de film ‘1984’ naar de gelijknamige roman van George Orwell geprojecteerd.

Debat en filmvertoning hebben plaats in Muntpunt, Muntplein 6 te 1000 Brussel.

Deelname aan beide activiteiten is gratis.

Bovenbeschreven initiatieven zijn georganiseerd door het Brusselse GAS-platform, een samenwerking van  ABVV-jo, ACV-jo, Comac, Curieus Brussel, Het werkt – ça marche, HoedGekruid vzw,  JES, Masereelfonds, Samarcande, Samenlevingsopbouw, Traces de Rue (voorlopige lijst, het platform staat open voor geïnteresseerde organisaties)

 In de reeks debatten ‘zin en onzin van GAS – geef alternatieven een kans’ mag u nog verwachten:

*   12 februari: Het recht op sociale actie en burgerlijke ongehoorzaamheid.

*   20 maart: Openbare netheid en afvalbeleid

*   2 april: Het gebruik van de openbare ruimte.

U bent uiteraard van harte welkom om het debat te komen bijwonen. En we durven op u te rekenen om bovenbeschreven initiatieven een verdiende aandacht te geven.

Meer info:

- Masereelfonds Brussel: brussel@masereelfonds.be

- HoedGekruid vzw: hoedgekruid@gmail.com

 


met dank aan Zebra Media Gent

 

 

 

 

 

 

FranÁais English Nederlands
HoedGekruid
< Naar Boven >