25 oktober: tweetalig dichten

 HoedGekruid vzw nodigt uit voor

 tweetalig dichten in Brussel


" Schrijf een gedicht en laat je sporen na "

i.s.m. de Unie van Turkse Verenigingen, Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel.
 
 
Heb je ook zin om te leren dichten in twee talen? Ben je het Turks en/of het Nederlands machtig? Kom dan proeven van de gratis dichtworkshops die de Unie van Turkse Vereniging i.s.m. haar lidverenigingen en anderen organiseert.
De dichtworkshops gaan door tussen 2 en 25 okotber en worden gegeven door bekende Nederlands- en Turkstalige dichters. Na afloop van de dichtworkshops kan je deelnemen aan de aansluitende wedstrijd.
Alle ingezonden gedichten  worden gebundeld in een boekje en het winnende gedicht komt in de straten van Brussel te hangen als symbool van de 50-jarige Turkse migratie.
 
25 oktober 2014:
 Dichtworkshop met dichter Ivo van Strijtem (Nederlands) in Muntpunt, Muntplein 6, 1000 Brussel.
 Van 14u tot 17u
 Inschrijven via evenementen@muntpunt.be of kezban.ekizkuyu@utvweb.be (02 211 34 47)
 
 
------------------ info over het project Tweetalig Dichten ------------------
 
Het project vertrekt vanuit een focus op Nederlandse taal, meertaligheid en interculturele dialoog; en wil de interactie tussen Brusselaars van vreemde oorsprong en de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel versterken en ondersteunen. De focus hierbij ligt vooral op jongvolwassen Turkse Brusselaars die een link hebben met het Nederlands. Statistieken bewijzen dat hoe langer hoe meer derde generatie Brusselaars van Turkse origine kiezen voor het Nederlands als onderwijstaal.

Aan de hand van dichtworkshops, die gegeven worden in voornamelijk Turkse organisaties, moskeeën en buurtvereniginge in Sint Joost en Schaarbeek, wordt ingezet op taalstimulatie. Na de workshops wordt een groep geïnteresseerden begeleid door enkele bekende Vlaamse, Brusselse en Turkse dichters rond het thema '50 jaar Turkse migratie in Brussel'.

Door het Nederlands te stimuleren en tegelijk de moedertaal van deze Brusselaars te herwaarderen, ontstaat interculturele dialoog tussen deelnemers van verschillende etnisch-culturele en sociolinguïstische achtergronden.

Tweetalige gedichten komen in het straatbeeld en worden gepubliceerd in een tweetalige gedichtenbundel. Ook een voordrachtronde komt aan bod.

Met werkingen rond cultuur, tewerkstelling, onderwijs (projecten: tewerkstelling, beraber, doorverwijzing allochtonen naar reguliere hulpverlening, ondersteunen jongeren tot een zelfstandige werking) gericht naar een brede doelgroep, waaronder vrouwenafdelingen, jongeren, senioren, studenten en sportafdelingen met leden van verschillende leeftijdscategorieën, tracht UTV een bijdrage te leveren aan de multiculturele samenleving. Met deze werking richt UTV zich ook op de aandacht voor gelijke kansen, bescherming van de mensenrechten, bestrijden en voorkomen van racisme en discriminatie. Verder zet UTV in op belangenbehartiging van de Turkse gemeenschap en het ontwikkelen en ondersteunen van het plaatselijke verenigingsleven van de Turkse bevolking door informatieverstrekking, vorming en inhoudelijke of technische begeleiding van de vrijwillige kaders van de aangesloten verenigingen. Tot slot wil UTV de samenwerking bevorderen tussen de allochtonenverenigingen en de Vlaamse verenigingen onder meer door informatieverstrekking en uitwisseling, overleg en samenwerking aan gemeenschappelijke activiteiten. Kortom, UTV informeert, sensibiliseert, responsabiliseert en organiseert de Turkse gemeenschap.

Met dit project wil UTV de taalachterstand inhalen van de doelgroep, en daarnaast de taal stimuleren op een creatieve manier. Taalachterstand stelt duidelijk een probleem bij de doelgroep, de hoge werkloosheidscijfers bij jongeren van Turkse origine, lagere slaagkansen in het hoger onderwijs en hogere drempel voor het hoger onderwijs zijn duidelijk problemen waar de doelgroep mee worstelt. De doelgroep stelt zelf deze problemen vast. Veel lidverenigingen kaarten ditzelfde probleem aan. Het verlies van identiteit en cultuur is een ander probleem waar de doelgroep mee worstelt. Een goede kennis van de moedertaal bevordert tevens de slaagkansen in het onderwijs, en opent nieuwe deuren op de arbeidsmarkt. Een goede kennis van de moedertaal, met name het Turks, geeft een impuls naar werk in verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld sociocultureel werk en het bedrijfsleven, maar ook in Turkije zelf.

 

Het project bestaat uit drie verschillende luiken.

Het eerste luik, de 'workshop-tour' bestaat uit de samenstelling van dichtworkshops en het geven van de workshops. Hiermee wordt ingezet op taal prikkeling en -stimulatie van de Nederlandse en Turkse taal en de uitwisseling van taalkundige en cultureel-literaire informatie. Deze dichtworkshops zullen worden gegeven langsheen voornamelijk Turkse organisaties, moskeeën, bedrijven enzovoort in Schaarbeek en Sint-Joost Tegelijkertijd wordt een gedichtenwedstrijd gelanceerd rond het thema 50 jaar Turkse migratie.

 

In het tweede luik, de 'gespecialiseerde begeleidingssessies' worden binnen de eerste ronde van de wedstrijd, een groep geselecteerde deelnemers intensief begeleid in het schrijven van gedichten en teksten. Dit wordt ondersteund door enkele gerenommeerde Vlaamse, Brusselse en Turkse dichters of schrijvers. Deze dichters zullen aansluitend ook een voordracht geven voor een breder publiek. Met dit tweede luik wordt voornamelijk ingezet op empowerment van mensen met talent en ook op het laagdrempelig in contact brengen met cultuur en taal.

 

In het derde luik worden de winnaars bekend gemaakt en de geselecteerde gedichten onthuld tijdens een gedichtenwandeling in de straten van Sint-Joost en Schaarbeek. De gedichten zullen in het groot verschijnen in het straatbeeld. Erna volgen de 'poëzie-tours' met de geselecteerde dichters waarbij we nog twee maanden zullen dichten voordragen in de straten, op pleinen, in de cafés, op evenementen, enzovoort binnen de Turkse gemeenschap en andere gemeenschappen in de buurt. De laagdrempeligheid van het project, met een aan het doelpubliek aangepast workshopprogramma en wederzijdse uitwisseling van kennis tussen de betrokken gemeenschappen, leidt ongetwijfeld tot een sterkere samenleving in diversiteit. Het project beoogt de verbetering van de onderwijspositie van de deelnemers en wil tevens door middel van het aanleren van vaardigheden ook de slaagkansen op de arbeidsmarkt verhogen.

 
 

 

FranÁais English Nederlands
HoedGekruid
< Naar Boven >